Tropicana Novaland SaleReal

http://hieuluxurydieg19.simplesite.com/449716027

Chiếm diện tích 100 ha hơn tổ diện tích 1000 ha của Novaworld Hồ Tràm, dự án khu vực nghỉ dưỡng Novaworld Hồ Tràm Tropicana là càng trong số Các thời điểm được quy hoạch trong quần thể khu vực nghỉ dưỡng Novaland