Thong tac

https://thongtacweb.com/

Cung cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận như: hút bể phốt, thông tắc cống, thông tắc vệ sinh, thông tắc bể phốt cho các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện,