Rớt visa lần thứ nhất là vì may rủi, thế nhưng rớt lần thứ hai, thứ ba là lỗi của mọi người

http://b7ycrzv286.nation2.com/k7871-ho7841ch-273i-du-h7885c-m7929-thong-minh-ma-khong-g7863p-kho

Nếu có ý định du học, mọi người phải tìm hiểu và có những chuẩn bị nhất định cho bước đi lớn này. Để được du học, các bạn phải trải qua rất nhiều thử thách tuy nhiên có lẽ giai đoạn xin thị thực F1, J1, M1 là cần