Chủ nhà nấu nước, mở van nước, bật đèn sáng

https://lexsrv3.nlm.nih.gov/fdse/search/search.pl?match=0&realm=all&terms=http://[email protected]/redirect/?url=https://www.vietnamembassy-algerie.org/tag/moving-house/

Sau khi tiến hành lễ nhập trạch hoàn tất, người đứng trạch sẽ tiến hành nấu nước. Việc nấu nước tượng trưng cho cuộc sống mới sôi động, tài chính dồi dào. Mặt khác, đun nước còn có ý nghĩa khai bếp, dâng trà mời